Umesto dužnika i poverioca ubuduće platilac i primalac plaćanja

Narodna banka Srbije propisala je nove obrasce platnih naloga, pa je svako ko uplaćuje novac sada “platilac” a ne kao do sada “uplatilac”.

Reč je, kako navode u centralnoj banci, o promeni koja proizilazi iz usklađivanja sa Zakonom o platnim uslugama, koji je počeo da važi 1. oktobra.

Obrasci platnih naloga zadržali su isti izgled a izvršeno je terminološko usklađivanje sa odredbama novog Zakona u kome se umesto pojmova dužnika i poverioca koriste pojmovi platilac i primalac plaćanja jer se platna transakcija obavlja bez obzira na dužničko poverilački ili drugi pravni odnos između strana koje učestvuju u toj transakciji.

Iz NBS napominju da su propisali preporučenu formu obrazaca platnih naloga i da je ostavljena mogućnost da pružalac platnih usluga može zbog potreba korisnika platnih usluga utvrditi drugačije dimenzije obrasca platnog naloga, njegov izgled i raspored elemenata (npr. platni nalog u jednom primerku sa uzdužnom perforacijom).

Obrasci novih naloga mogu se naći na sajtu NBS.

Novi obrasci nisu obavezni da bi se izvršilo plaćanje, već se mogu i biće korišćeni stari do isteka zaliha, navode u NBS.

Izvor: www.b92.net

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: