Ulaganje u osnovna sredstva – rashod perioda ili povećanje knjigovodstvene vrednosti

Rukovodstvo će proceniti da se radi o uvećanju vrednosti ukoliko se postiže nešto od sledećeg:

  • produžava se korisni vek upotrebe sredstva;
  • povećava se kapacitet;
  • sredstvo se unapređuje;
  • značajno se smanjuju troškovi proizvodnje u odnosu na troškove pre naknadnih ulaganja.

Dakle, ako se ulaganjem povećavaju buduće ekonomske koristi, u tom slučaju se radi o uvećanju vrednosti osnovnih sredstava.

Sa druge strane, ukoliko je svrha ulaganja popravka i održavanje osnovnog sredstva onda se knjiži kao rashod perioda.

Zamena rezervnih delova

Delovi nekih osnovnih sredstava mogu zahtevati zamenu u redovnim vremenskim intervalima.

Zamena manjih rezervnih delova uvek se priznaje kao rashod perioda, dok se zamena značajnijih delova priznaje kao povećavnje vrednosti osnovnog sredstva.

Kako knjiženje ovih promena ima i poreske implikacije (u smislu poreske amortizacije) važno je obratiti pažnju da li se nabavka ispravno klasifikuje.

Prilikom naknadnog ulaganja treba utvrditi da li se menja korisni vek upotrebe osnovnog sredstva. To utiče na odluku da li će stopa amortizacije za konkretno osnovno sredstvo ostati nepromenjena ili će se menjati.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: