Ugovor o radu na određeno i neodređeno vreme, probni rad, pripravnici

Ugovor o radu može se zaključiti na određeno ili neodređeno vreme.

Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vreme je obično 2 godine (član 37. Zakona o radu).

Ali u nekim slučajevima to može biti i duže. Na primer, za novoosnovana preduzeća ovakva vrsta ugovora mogla bi da bude moguća i do perioda od 3 godine. Izuzetak u maksimalnom trajanju je i bolovanje ili porodiljsko odsustvo koje se odvija tokom perioda zaposlenja. U ovom slučaju ne morate puno brinuti jer nakon prvog meseca odsustva zaposlenog, obavezu isplate zarade u punom iznosu preuzima država. Nakon ovog perioda odsustva možete raskinuti ugovor.

Ovaj ugovor o radu možete otkazati u bilo kom trenutku bez ikakvih poteškoća. Savetujemo vam ugovor koji definiše period zapošljavanja kao:

“Zaposleni sa poslodavcem, zasniva radni odnos na određeno vreme, zbog povećanja obima posla, sa ______ radnim vremenom, od ___________, a najduže do ___________ , a u slučaju naknadnog smanjenja obima posla ugovor se može raskinuti i pre pomenutog roka.”

Ugovor o radu na određeno vreme se obično zaključuje svakih 3 ili 6 meseci.

Ukoliko zaposleni nastavi da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen (zaposleni nije dobio novi ugovor o radu ili nije dobio rešenje o isteku ugovora o radu), smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Kada ugovor o radu na određeno vreme istekne, potrebno je napraviti odluku o isteku ugovora o radu koji obaveštava zaposlenog da je ugovor o radu istekao i da više nema potrebe za njegovim angažmanom. Odluku o raskidu ugovora o radu potpisuju poslodavac i zaposleni.

Ugovor o radu na neodređeno vreme ne može se okončati do kraja radnog odnosa jer je neodređeno vrijeme, ali se prekida iz razloga utvrđenih u članu 175. Zakona.

 1. istekom roka za koji je zasnovan;
 2. kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;
 3. sporazumom između zaposlenog i poslodavca;
 4. otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;
 5. na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;
 6. smrću zaposlenog;
 7. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Ostali slučajevi mogu biti:

 1. Kršenje ugovora od strane zaposlenog (u ovom slučaju poslodavac ima obavezu da upozori zaposlenog u pisanoj formi, pre raskida ugovora)
 2. Završetak potreba za radnom pozicijom. U ovom slučaju poslodavac ima obavezu:

  • isplatiti zaposlenom neisplaćenu zaradu
  • isplatiti otpremninu zaposlenom (Član 158. Zakona). Ovaj iznos nije mnogo visok. To je jedna trećina prosečne mesečne plate (prosečna plata u poslednja 3 meseca za tog zaposlenog) koja se isplaćuje za svaku punu godinu rada kod tog poslodavca gde ostvaruje pravo na otpremninu. Na primer, za radni period od 3 godine plaćate otpremninu u visini jedne prosečne mesečne zarade.
  • omogućiti zaposlenom da iskoristi preostale dane svog godišnjeg odmora ili da mu plati naknadu u novcu ako ga ne može koristiti

Probni rad

U slučaju ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probni rad za obavljanje posla za koji se angažovana osoba može ugovoriti (Član 36. Zakona).

Poslodavac sam određuje period probnog rada koji ne sme trajati duže od 6 meseci.

Ovo omogućuje poslodavcima da otkažu ugovor o radu ukoliko zaposleni nije pokazao odgovarajuću radnu i profesionalnu sposobnost, ili nema odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje dodeljenog posla.

U ovom slučaju radni odnos prestaje sa danom isteka probnog perioda navedenog u ugovoru o radu.

Probni rad može biti prekinut i pre isteka od strane poslodavca i zaposlenog.

Poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca, zaposlenom se dostavlja pismeno obaveštenje o razlozima prestanka ugovora o radu.

Pripravnici

Ugovor o radu može se sklopiti između poslodavca i osobe koja je po prvi put zaposlena, kao pripravnik, za zanimanje za koje je lice steklo stručnu kvalifikaciju, ako je to uslov za rad na tim poslovima. Praksa traje maksimalno godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno. Pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz rada u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Državni podsticaji

Treba znati da postoji mogućnost povrata 65% ili 75% uplaćenih poreza i socijalnih doprinosa za nove zaposlene (kada povećavate broj zaposlenih) koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje više od 6 meseci (3 meseca za prvi put zaposlene osobe).

Koliki je stvarni trošak za poslodavca možete proveriti na našoj stranici Kalkulator zarade.

Autor: AKTIVA sistem

Povezani propisi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: