Udružuju se frilenseri

Nakon najave Poreske uprave da će pokretati prijave protiv fizičkih lica koja su primala uplate iz inostranstva, pokrenuta je Inicijativa radnika na internetu i njihova Facebook grupa trenutno broji oko 5.000 članova.

“Mi smo kolektiv okupljen oko Inicijative za prava radnika na internetu, veže nas ista (radnička) muka, ali smo svi mi pojedinci i svako od nasi ma svoju priču.”

Predstavnici inicijative su objavili da je zvanično osnovano i Udruženje radnika na internetu. Cilj Udruženja je borba za prava radnika na internetu, definisanje njihovog pravno-ekonomskog statusa i prilagođavanje sistema poreza i doprinosa njihovim specifičnim potrebama. U saopštenju navode sledeće:

“Želimo sve da vas ohrabrimo da je Udruženje zvanični početak i da borba za naša prava tek predstoji, ali i da je ovo prvi i siguran korak ka mogućnosti usvajanja naših zahteva i jasno formulisanih ciljeva.”

Povodom izjave ministra finansija Siniše Malog da se porez i doprinosi moraju platiti predstavnici udruženja pozdravljaju poziv ministra da se razgovara o budućim rešenjima, ali smatraju da je potrebno razgovarati o aktuelnim problemima koje je izvazvao poziv Poreske uprave na samoinicijativno prijavljivanje i izvršavanje poreskih obaveza fizičkih lica koji ostvaruju prihode od stranih poslodavaca. Kažu da do ovoga ne bi ni došlo da je Poreska uprava od starta obaveštavala obveznike o obavezi plaćanja poreza i doprinosa i načinu izvršavanja iste.

“Istupamo u ime ne malog broja pogođenih ljudi, kako ministar tvrdi, već u ime stotina hiljada mahom mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi, za koje država nije uradila ništa da bi ih uvela u legalne tokove.

Svi se slažemo da porez treba da se plaća, ali trenutno opterećenje, nedovoljna zakonska regulisanost, nejasnoće i dugogodišnje neprimenjivanje propisa govori u prilog tome da je krivica prvenstveno na državi, a ne na ljudima koji rade preko interneta, te su potrebni konstruktivni razgovori kako bi se nastali problem rešili.”

Obveznici koji ostvaruju prihode iz inostranstva su pozvani da retroaktivno izmire sve svoje poreske obaveze što obuhvata i kamatu za kašnjenje. Cifre su velike i predstavljaju ogroman namet frilenserima kojima su već počela da pristižu rešenja Poreske uprave.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: