U pripremi su nova Uredba o paušalnom oporezivanju i kalkulator za utvrđivanje paušalnog iznosa poreza i doprinosa

Do kraja godine se očekuje usvajanje nove Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u nastavku: Uredba) koja bi trebala da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Nova Uredba treba da doprinese većoj predvidljivosti u pogledu utvrđivanja poreskih obaveza kod preduzetnika paušalaca.

Pored toga, očekuje se da na portalu Poreske uprave bude instaliran kalkulator za utvrđivanje paušalnog iznosa poreza i doprinosa obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti gde će se unosom nekoliko elemenata značajnih za oporezivanje dobiti iznos poreskih obaveza na mesečnom nivou za preduzetnike paušalce. Na taj način će obveznici unapred moći da znaju iznos poreza i doprinosa koji ih očekuje ukoliko se opredele da posluju kao preduzetnici paušalci.

Indikativni kalkulator paušalnog iznosa poreza i doprinosa već može da se vidi putem linka: https://jpd.rs/kalkulator-poreza.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: