Tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u vezi određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine.


Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga utiču na usluge koje imaju neki element inostranosti: usluge koje se pružaju stranim licima, usluge koje se primaju od stranih lica i eventualno usluge koje se pružaju u inostranstvu. Na usluge koje se pružaju u Srbiji između domaćih lica ove izmene nemaju uticaja.

1. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta je mesto gde su usluge stvarno pružene.

Shodno pravilniku, usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona o PDV) su usluge koje imaju sledeće karakteristike:
– da se radi o predaji pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.);
– nije važno mesto gde se vrši konzumacija (u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu);
– ako nema dodatnih usluga koje omogućavaju trenutnu potrošnju, to se ne smatra predajom jela i pića za konzumaciju na licu mesta već se smatra isporukom dobara.

2. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga u vezi sa nepokretnostima je mesto u kojem se nalazi nepokretnost.

Uslugama u vezi sa nepokretnostima (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona o PDV) smatraju se samo one usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnostima. Smatra se da su usluge neposredno povezane sa nepokretnostima u sledećim slučajevima:
– ako se pružaju pomoću nepokretnosti u smislu da je nepokretnost ključna i nužna za pružanje usluge;
– ako se pružaju na nepokretnosti ili su usmerene ka nepokretnosti, a za cilj imaju promenu koja se odnosi na nepokretnost (pravnu ili fizičku).

3. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga:
– iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period je mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje;
– iznajmljivanja prevoznih sredstava (osim prethodne tačke) i iznajmljivanje pokretnih stvari (osim prevoznih sredstava), pruženih “potrošaču”, je mesto u kojem to lice ima sedište, prebivalište ili boravište.

Pravilnikom je uređeno šta se smatra prevoznim sredstvom za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava. Prevoznim sredstvima se smatraju vozila i druga dobra namenjena prevozu lica i stvari, sa ili bez motora.

4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Novi način određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine uslovilo je i izmene u vezi sa poreskim oslobođenjima kod PDV za prevozne usluge i druge usluge koje su povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara.

Suština ovih izmena je u tome da su do sada oslobođene PDV bile prevozne usluge povezane sa uvozom koje su vršene na teritoriji Srbije (od granice do prvog odredišta u Republici Srbiji).

Pošto je mesto prometa usluga prevoza bilo mesto gde se obavlja prevoz, prevoz van granica Srbije nije bio predmet oporezivanja pa samim tim ni oslobođenja od oporezivanja. Zbog toga su se u računu za prevoz posebno iskazivala naknada za prevoz van teritorije Srbije i naknada za prevoz na teritoriji Srbije.

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga prevoza koje su povezane sa uvozom koje se pružaju “biznisu” je mesto u kojem primalac usluge ima sedište, a za one koje se pružaju “potrošaču” je mesto gde se obavlja prevoz (kao i do sada).

Izvor: neobilten.com | 14.03.2017.

POVEZANE VESTI:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: