Stranci će uskoro lakše dolaziti do stalnog boravka i radne dozvole

Na sednici održanoj 26. jula 2023. godine Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Oba zakona objavljena su u Službenom glasniku RS broj 62/23 od 27. jula 2023. godine.

Ovim izmenama se uvodi jedinstvena dozvola za boravak i rad, dok će postupak izdavanja dozvole biti digitalizovan.

Postupak će se sprovoditi u jedinstvenom postupku i pred jednim državnim organom.

Zahtev za izdavanje jednistvene dozvole kao i dokazi neophodni za procenu ispunjenosti uslova podnosiće se elektronski, putem jedinstvenog veb portala.

Rok za rešavanje zahteva je 15 dana, čime se skraćuje vreme u kome stranac nakon podnošenja zahteva može da počne da radi odnosno da obavlja privrednu delatnost.

U proceni ispunjenosti uslova učestvuju dva državna organa, MUP i NSZ. Svaki organ u okviru svoje nadležnosti vrši proveru uslova u vezi sa odobrenjem boravka, odnosno radne dozvole.

NSZ vrši procenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje odnosno za samozapošljavanje i dostavlja je MUP-u u roku od 10 dana od dana prijema zahteva. Konačnu odluku o rešavanju zahteva donosi MUP.

Dakle, prijem zahteva, dostavljanje dokaza, razmena službenih podataka između nadležnih organa, provera ispunjenosti uslova i odlučivanje o zahtevu vršiće se u jedinstvenom postupku putem jedinstvenog veb portala.

Još jedna novina je da se jedinstvena dozvola u skladu sa izmenama zakona izdaje kao biometrijski dokument, što znači da se iz upotrebe izbacuju nalepnice privremenog boravka koje se stavljaju u pasoš stranca.

Rok važenja jedinstvene dozvole za boravak i rad produžen je na tri godine. Podsećamo da je dosadašnji rok važenja privremenog boravka i radne dozvole bio godinu dana.

Zahtev za produženje jedinstvene dozvole će moći da se podnese najkasnije do dana isteka prethodno važećeg privremenog boravka, odnosno jedinstvene dozvole, za razliku od dosadašnjeg roka od 30 dana pre isteka važećeg privremenog boravka.

Nova zakonska rešenja će se primenjivati od 1. februara 2024. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: