Šanović: Novi zakoni o računovodstvu i reviziji bitni za investicije

Nova zakonska rešenja treba da omoguće unapređenje sistema korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji, rekao je pomoćnik ministra finansija Filip Šanović.

“To će imati pozitivan uticaj na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore”, rekao je Šanović otvarajući okrugli sto o nacrtima zakona o računovodstvu i reviziji u Privrednoj komori Srbije.

On je na skupu koji je deo javne rasprave naglasio da se u prethodnih godinu i po dana intenzivno radilo na pripremi nacrta oba zakona, a kroz puno sastanaka identifikovani su nedostaci koje je praksa primene postojećih zakona tokom šest godina pokazala.

Konsultanti su za potrebe izrade nacrta ovih zakona izradili analizu postojećeg stepena usaglašenosti propisa u Srbiji sa relevantnim propisima EU, kao i analizu uporedne prakse.

“Prvi razlog je unapređenje kvaliteta korporativnog finansijskog izveštavanja i jačanje poverenja u finansijske i revizorske izveštaje, zatim usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU i ispunjavanje jednog od merila za zatvaranje poglavlja šest, kao i otklanjanje uočenih nedostataka u postojećim rešenjima”, rekao je Šanović.

On je napomenuo da je veoma važno prihvatanje preporuka tela Saveta Evrope oko procene usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Na javnoj raspravi je peta verzija ovih zakona, rekla je za Tanjug Maja Stošković sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije i konstatovala da je to dokaz kontinuiranog i otvorenog dijaloga Vlade Republike Srbije i privrede.

“Nacrti zakona o računovodstvu i reviziji donose bitne promene po pitanju unapređenja rada računovodstvene i revizorske struke”, rekla je ona i dodala da je privreda aktivno davala predloge ali da dosta toga i dalje nije usaglašeno.

Kako je dodala, privreda pre svega očekuje da ti zakoni mogu da žive i da budu primenljivi. “U principu nikada ne možemo da budemo svi zadovoljni ali gledaćemo da na javnoj raspravi dobijemo što veći broj sugestija, predloga i komentara privrede”, rekla je ona.

Javne rasprave o nacrtima ovih zakona završavaju se 2. septembra, do kada se mogu poslati primedbe, predlozi i sugestije.

Izvor: B92.net

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: