Rokovi vezani za završni račun za 2019. godinu

Pregled rokova vezanih za završni račun za 2019. godinu.

2. mart 2020. godine Rok za predaju finansijskog izveštaja za statističke potrebe za 2019. godinu
2. mart 2020. godine Rok za istovremeno dostavljanje podataka za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
2. mart 2020. godine Rok za dostavljanje izjave o neaktivnosti za 2019. godinu, ukoliko obveznik nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama
15. april 2020. godine Rok za podnošenje poreske prijave za porez na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PPDG -1S)
29. jun 2020. godine Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2019. godinu (obrazac PDP)
30. jun 2020. godine Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za javno objavljivanje za 2019. godinu

Napomena: Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, redovni godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu dostavlja se najkasnije u roku od šest meseci od dana sastavljanja izveštaja.

31. jul 2020. godine Rok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: