Rok za registraciju elektronske pošte je 1. oktobar 2019.

Podsećamo privredne subjekte da je, po Zakonu o privrednim društvima, rok za registraciju elektronske pošte 1. oktobar 2019. godine.

Naime, u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o privrednim društvima društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Navedeni član je izmenjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i u primeni je od 1. oktobra 2018. god.

U skladu sa čl. 158. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima postojeća privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte dužni su da registruju tu adresu u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

Upis adrese za prijem elektronske pošte

Privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, za upis i-mejl adrese, popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31, a preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku (obavezni podaci) i dodatak br. 16.

Uz registracionu prijavu se ne dostavlja druga dokumentacija i ova registracija je besplatna.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: