Rok za prijavu stvarnih vlasnika firmi još do 31. januara

Više od 80 odsto firmi u Srbiji do sada je prijavilo svoje stvarne vlasnike, a oni koji tu zakonsku obavezu još nisu ispunili imaju rok do 31. januara 2020. godine.

APR je ponovo apelovala na sve one koji to do sada nisu uradili da ispune obavezu koju imaju po zakonu i evidentiraju stvarne vlasnike.

Rok za upis stvarnih vlasnika je, inače, usvajanjem izmena Zakona o evidentiranju stvarnih vlasnika, produžen za godinu dana budući da je isticao 31. januara 2019. godine.

Direktor APR Milan Lučić kaže za Tanjug da je APR obavezna da proverava da li su svi subjekti evidentirali stvarne vlasnike u roku koji je za to predviđen i da nakon toga podnosi prijave za pokretanje prekršajnog postupka protiv onih koji nisu izvršili svoju zakonsku obavezu.

Objasnio je da će tako APR pratiti samo formalni deo upisa u evidenciju stvarnih vlasnika koju vodi, a terensku kontrolu obavljaće drugi organi.

“Poreska uprava, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca ,Tržišna inspekcija, imaju obavezu da na terenu kontrolišu te subjekte i da proveravaju osnovanost, odnosno dokumentovanost tih podataka koje su oni upisali u evidenciju”, rekao je Lučić.

Naveo je da je evidentiranje stvarnih vlasnika besplatno i traje bukvalno nekoliko minuta.

Precizirao je da se podaci jednostavno upišu na sajtu APR i potpišu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

“Ukoliko nemaju taj kvalifikovani elektronski sertifikat, mogu ga besplatno dobiti u MUP na ličnoj karti. Na drugi način, mogu kupiti od nekih sertifikacionih tela koja rade na teritoriji Srbije”, naveo je Lučić.

Obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika imaju privredna društva, društva u likvidaciji, zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja, udruženja i savezi udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove, strana predstavništva privrednih društava.

Kazne za neupisivanje stvarnog vlasnika se kreću od 500.000 dinara do dva miliona dinara za pravno lice, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika ustanovljena je 2018. godine, a to je bio jedan od uslova da Srbija više ne bude na sivoj listi Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF) kao zemlja sa određenim poteškoćama u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: rtv.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: