Rok za predaju Start up ideja produžen do 20. juna

Produžen je rok za predaju projektnih ideja. Novi rok za konkurisanje je 20. jun 2016. godine.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Ciljevi Projekta

Opšti ciljevi:
– Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva (stub 6. Akcionog plana za sprovođenje Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. godinu).
– Uvođenje posebnih programa podrške za MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo (stub 6./6.1 Mera 3 – Aktivnost 4: Unapređenje finansiranja ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća).
– Unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP (stub 4 /4.1 Mera 3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP, Aktivnost 5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja. Mera 4 – Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, Aktivnost 3 – Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa Standardizovanog seta usluga za MSPP).

Ciljna grupa

Pravo učešća u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Potencijalne korisnike bespovratnih sredstava čine četiri kategorije:
– žene;
– mladi u starosnoj dobi od 18-30 godina;
– „teško zapošljive kategorije“ – lica starija od 45 godina (posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
– lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin) koja registruju delatnost na tom području.

Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:
– I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa
– II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring

Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. U prvoj fazi Projekta (obuke):
– imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
– evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
– za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2. U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):
– završene obuke predviđene Projektom;
– izrađen biznis plan;
– obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa investicije.

Potencijalni korisnici su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene. Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnje u Agenciji za privredne registre, koje je u većinskom vlasništvu potencijalnog korisnika.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta.

Sredstva po ovom projektu se ne mogu koristiti za:
– organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
– proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;
– promet nafte i naftnih derivata;
– primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
– bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
– uslužne delatnosti (sem navedenih).

Način finansiranja

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:
– žene – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
– mladi – u starosnoj dobi od 18-30 godina – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
– „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
– lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

RAS zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a, što predstavlja do 50% ukupne vrednosti projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Javni poziv traje do 20.06.2016. godine.

Izvor: www.privreda.gov.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: