Rok za plaćanje januarskih obaveza za preduzetnike-paušalce

Obaveštavamo preduzetnike-paušalce da 18. februara 2020. godine ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine.

Rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima-paušalcima dostavljena su u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika-paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

S tim u vezi, podsećamo preduzetnike paušalce da ukoliko do sada nisu preuzeli poreska rešenja, to učine kako bi mogli da ispune svoju zakonsku obavezu u roku.

Detaljnije informacije saznajte pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 331 01 11 ili informacije potražite na sajtu www.purs.gov.rs i društvenim mrežama Poreske uprave (Facebook, Twitter, Instagram). U 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu “Vaš poreznik” možete se neposredno informisati o sistemu paušalnog oporezivanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: