Regulisanje prava zaposlenih na naknadu troškova prevoza

Već smo pisali na temu dokumentovanja naknade troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada i razmotrili mogućnosti koje poslodavci imaju kako bi rešili ovo pitanje.

Naveli smo da je poslodavac dužan da ovo pitanje uredi opštim aktom ili ugovorom o radu.

U skladu sa tim, objavili smo obrazac opšteg akta koji poslodavci mogu koristiti u radu i prilagoditi sopstvenim potrebama, i to:

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada

Postoje dve verzije Pravilnika. Razlika je u članu 8. koji je dodat u drugoj verziji. Koja verzija će biti odgovarajuća zavisi od odluke poslodavca da li hoće ili neće zahtevati od svojih zaposlenih da pravdaju novac koji im je isplaćen za prevoz.

Pravilnik u sebi sadrži Izjavu zaposlenog o korišćenju prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada i načinu naknade troškova.

Nove obrasce možete pogledati i preuzeti ispod:

Povezani tekstovi:

×

Comments