Registar zaloge će od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovora o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

To su novine propisane poslednjim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, kojima je uspostavljen jedinstven pravni okvir za sva sredstva obezbeđenja. Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine.

Na sajtu je objavljen Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Službeni glasnik RS”, br. 71 od 4. oktobra 2019, 156 od 25. decembra 2020), koji bliže uređuje sadržinu Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: