Razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta


Suštinska razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza), a javni prevoz tereta je takav prevoz kod koga prevoznik naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza.


Pitanje:

Da li je privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti veleprodaje koje svoju robu prevozi svojim vozilima do objekata kupaca obavezno da za takav prevoz pribavi rešenje nadležnog organa kojim bi se utvrdilo da ispunjava uslove za obavljanje javnog prevoza predviđene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ili se taj prevoz smatra prevozom za sopstvene potrebe, a ne javnim prevozom?

Odgovor:

Na prevoz tereta za sopstvene potrebe od 12.8.2015. godine ne primenjuje se Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni), već se primenjuje Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon) kojim je ova vrsta prevoza preciznije definisana.

Suštinska razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza), a javni prevoz tereta je takav prevoz kod koga prevoznik naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza.

Konkretnije, prevoz tereta za sopstvene potrebe je, prema članu 2. tačka 6) Zakona, prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti.

Prema odredbama člana 3. stav 3. Zakona, pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
– da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;
– teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;
– svrha prevoza mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njegovo premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;
– teretnim vozilom ili skupom vozila koji se koristi za takav prevoz mora upravljati lice radno angažovano kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;
– teretno vozilo ili skup vozila mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

U teretnom vozilu mora da se nalazi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost navedenih uslova i mora da se pokaže na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu Zakonom. U tom vozilu mora da se nalazi i fotokopija obrasca prijave vozača u radni odnos overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vrši prevoz za sopstvene potrebe, osim ako je vozač preduzetnik ili poljoprivrednik, isprava na osnovu koje je moguće utvrditi identitet vozača.

Ukoliko privredno društvo ispunjava navedene uslove za bavljenje prevozom za sopstvene potrebe i, sledstveno tome, ispunjava uslove pod kojima se taj prevoz mora obavljati, nije mu potrebno rešenje nadležnog organa za obavljanje javnog prevoza. Drugim rečima, radi se o prevozu tereta u vlasništvu privrednog društva koje vrši veleprodaju, vozilima registrovanim na društvo do njegovih kupaca, bez posebne naplate prevoza.

Međutim, ako privredno društvo ne ispunjava navedene uslove, već obavlja javni prevoz, potrebno je da za to pribavi odgovarajuće rešenje nadležnog organa za obavljanje te vrste prevoza.

Izvor: paragraf.rs, 18.11.2016, Autor: Nevenka Miletić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: