Raste broj DOO i preduzetnika osnovanih putem servisa eRegistracija

Za devet meseci ove godine, putem servisa eRegistracija osnovano je 8,10% preduzetnika i društava sa ograničenom odgovornošću (DOO) od ukupnog broja privrednih subjekata osnovanih od početka godine.

Portalu sa eServisima Agencije za privredne registre pristupa se preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije. Uz pomoć korisničkog naloga pristupa se aplikaciji, odnosno elektronskoj prijavi za osnivanje preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću (jednodomnog ili dvodomnog).

Elektronska prijava osnivanja može se podneti ukoliko podnosilac ima kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), instalirani čitač elektronskih kartica i NEXU aplikaciju, koja omogućuje elektronsko potpisivanje bilo kojim sertifikatom, a koja je dostupna na sajtu www.apr.gov.rs.

Uz navedeno, podnosilac elektronske prijave treba da ima bilo koju vrstu platne kartice za plaćanje naknade za elektronsku registraciju osnivanja, koja je niža od naknade za registraciju osnivanja sa prijavom i dokumentacijom podnetim u papirnoj formi.

Elektronska forma rešenja o osnivanju, nakon završenog postupka registracije, preuzima se iz same aplikacije putem koje se podnosi elektronska prijava, ili ga podnosilac može primiti i putem elektronske pošte, ukoliko se Agenciji prijavi adresa za prijem elektronske pošte.

Uporedni podaci APR-a pokazuju da je broj korisnika ovog elektronskog servisa APR-a višestruko povećan u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, kao i da je do povećanja broja elektronski registrovanih osnivanja društava sa ograničenom odgovornošću i preduzetnika došlo naročito u periodu od izbijanja pandemije virusa COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja, odnosno zatvaranja šaltera.

Naime, za devet meseci 2019. godine elektronski je osnovano 4,40% preduzetnika i 3,00% DOO od ukupnog broja privrednih subjekata osnovanih u navedenom periodu te godine.

Na ovu temu, pogledajte infografiku.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: