Pušten u rad sistem za instant plaćanja - IPS NBS sistem

Obaveštavamo javnost da je 22. oktobra počeo s radom sistem za instant plaćanja čiji je operator Narodna banka Srbije – sistem IPS NBS. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu, koji će raditi neprekidno – 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje i omogućavati prenos novca u roku od samo nekoliko sekundi.

Na uspostavljanju ovog sistema Narodna banka Srbije radila je gotovo dve godine i on predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije. Puštanjem u rad sistema IPS NBS, Narodna banka Srbije stala je rame uz rame s najznačajnijim finansijskim institucijama u svetu.

Sistem IPS NBS znatno će olakšati prenos novca i građanima, i privredi. Zahvaljujući ovom sistemu, biće moguće izvršiti prenos novca u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji, u roku od samo nekoliko sekundi. To znači da će primalac novca, samo nekoliko sekundi nakon što platilac započne platnu transakciju, moći da raspolaže novcem. Korisnik prilikom plaćanja neće više morati da vodi računa da li je radni ili neradni dan, koje je doba dana i da li je ekspozitura banke u kojoj ima platni račun otvorena. On će moći da plaća u bilo koje doba dana, i to različitim kanalima (u zavisnosti od toga šta mu njegova banka nudi), a opcije su brojne – šalteri, aplikacije za mobilno i elektronsko bankarstvo, i instant plaćanje na prodajnom mestu trgovca (fizičkom ili virtuelnom).

Za početak, banke će biti obavezne da ponude svojim klijentima najmanje jedan kanal za instant transfer odobrenja (na primer, aplikacijom za mobilno odnosno elektronsko bankarstvo), dok će najkasnije od 1. aprila 2019. godine biti dužne da omoguće instant plaćanja svim raspoloživim kanalima za iniciranje platnih transakcija. Sistem IPS NBS obezbeđuje bankama infrastrukturu koja predstavlja osnov za razvoj novih, inovativnih proizvoda i usluga, pa očekujemo da će u narednom periodu banke iskoristiti sve mogućnosti koje im sistem pruža.

Najkasnije do 1. aprila 2019. godine banke koje korisnicima omogućavaju izdavanje i prihvatanje platnih instrumenata na prodajnom mestu biće dužne da omoguće i uslugu instant plaćanja na prodajnom mestu (fizičkom ili virtuelnom). Kupac će moći da plati korišćenjem QR koda, i to na dva načina. Jedan način je da kupac generiše na svom mobilnom telefonu QR kod, koji će zatim trgovac skenirati, a drugi da trgovac bude taj koji će generisati QR kod na svom prodajnom mestu, a kupac ga skenirati i na taj način platiti. Pored toga što ubrzava proces plaćanja, navedeno predstavlja i pravu konkurenciju kartičnim plaćanjima, posebno zato što omogućava trgovcu da mu novčana sredstva budu odmah dostupna na računu, bez potrebe da čeka nekoliko dana kao kod plaćanja karticom.

Osim instant plaćanja na prodajnom mestu, sistem IPS NBS omogućava korišćenje usluge centralne adresne šeme i usluge preuzimanja podataka o fakturi. Centralna adresna šema predstavlja uslugu registrovanja broja mobilnog telefona u centralnoj bazi, odnosno njegovog povezivanja s brojem računa, što će omogućiti korisniku da prenosi novac na račun drugog korisnika samo na osnovu poznavanja njegovog broja mobilnog telefona, bez potrebe da ima informaciju o broju njegovog tekućeg računa. S druge strane, usluga preuzimanja podataka o fakturi omogućiće korisnicima da od velikih izdavalaca računa (mobilni i kablovski operatori, pružaoci komunalnih usluga i sl.) elektronskim putem dobiju potrebne podatke na osnovu kojih će moći da na brz i komforan način plate račune za pružene usluge, s bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Na kraju, želimo da istaknemo da je Narodna banka Srbije prilikom uvođenja sistema IPS NBS posebno vodila računa o tome da naknade koje naplaćuje učesnicima u sistemu budu gotovo simbolične i zasnovane isključivo na stvarnim troškovima koje Narodna banka Srbije ima u vezi sa izvršavanjem transakcija.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije je utvrdila da će naknada za izvršavanje naloga za prenos u sistemu IPS NBS za banku platioca iznositi samo 4 dinara. U slučaju plaćanja na prodajnom mestu trgovca, Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu od banke trgovca, i ta naknada iznosi 1 dinar za plaćanje računa do 600 dinara, odnosno 2 dinara za plaćanje računa preko 600 dinara. Uz navedenu naknadu, banka trgovca plaća i međubankarsku naknadu, koja ne može biti veća od 0,2% iznosa platne transakcije na prodajnom mestu trgovca, što je u ovom trenutku povoljnije od međubankarske naknade koju plaćaju kod kartičnih plaćanja.

Imajući u vidu visine naknada koje Narodna banka Srbije naplaćuje bankama koje učestvuju u sistemu IPS NBS, odnosno niske troškove koje banke imaju prilikom izvršenja ovih instant transfera odobrenja, očekujemo da će i banke u skladu sa svojom poslovnom politikom utvrditi naknade za krajnje korisnike kojima će privući što veći broj korisnika instant plaćanja i biti konkurentne na tržištu. Kako bi korisnici platnih usluga imali jasan uvid u visinu naknada koje banke naplaćuju za pružanje usluge instant transfera odobrenja, što će im omogućiti da uporede visinu tih naknada i opredele se za banku koja im najviše odgovara, Narodna banka Srbije je pripremila pregled naknada za instant transfer odobrenja.

Izvor: Narodna banka Srbije

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: