Propisan obrazac ponude finansijske pogodbe

Članom 47. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga iz 2014. godine definisana su obaveze trgovca u slučaju da nudi robu sa obročnim otplatama cena, i u slučaju kada je kamatna stopa 0% (naznačavaju se i sve povoljnosti koje ima korisnik koji cenu robe plaća gotovinski), i u slučaju kada je predviđena drugačija cena za odloženo plaćanje u odnosu na cenu za gotovinu.

Stavom 4 navedenog Zakona navedeno je da će Ministar nadležan za poslove zaštite potrošača bliže propisati oblik i sadržinu obrasca ponude finansijske pogodbe.

Konačno, to je i učinjeno usvajanjem Pravilnika o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe, objavljenom u Službenom glasniku RS 101/2017.

Obrazac možete preuzeti ovde. Ponuda finansijske pogodbe

 

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: