Propisan je uplatni račun za porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga

Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica ne plaća se na jedinstveni uplatni račun, već je za svaku vrstu prihoda (kamate, dividende i dr.) propisan poseban račun. U skladu sa tim, za potrebe plaćanja poreza po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga (sa primenom od 1. marta 2016. godine), propisan je poseban račun, i to:

• 840-711221843-46 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike koje se isplaćuju nerezidentima.

U pozivu na broj upisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine i PIB-om. Kontrolni broj utvrđuje se po modelu 97, na osnovu šifre opštine i PIB-a. Prilikom plaćanja poreza koristi se šifra 253.

Navedeni račun propisan je novim Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 16/2016, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: