Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Produžen je rok za predaju projektnih ideja. Novi rok za konkurisanje je 20. jun 2016. godine.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Ciljevi Projekta

Opšti ciljevi:
– Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva (stub 6. Akcionog plana za sprovođenje Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. godinu).
– Uvođenje posebnih programa podrške za MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo (stub 6./6.1 Mera 3 – Aktivnost 4: Unapređenje finansiranja ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća).
– Unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP (stub 4 /4.1 Mera 3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP, Aktivnost 5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja. Mera 4 – Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, Aktivnost 3 – Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa Standardizovanog seta usluga za MSPP).

Ciljna grupa

Pravo učešća u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Potencijalne korisnike bespovratnih sredstava čine četiri kategorije:
– žene;
– mladi u starosnoj dobi od 18-30 godina;
– „teško zapošljive kategorije“ – lica starija od 45 godina (posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
– lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin) koja registruju delatnost na tom području.

Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:
– I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa
– II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring

Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. U prvoj fazi Projekta (obuke):
– imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
– evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
– za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2. U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):
– završene obuke predviđene Projektom;
– izrađen biznis plan;
– obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa investicije.

Potencijalni korisnici su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene. Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnje u Agenciji za privredne registre, koje je u većinskom vlasništvu potencijalnog korisnika.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta.

Sredstva po ovom projektu se ne mogu koristiti za:
– organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
– proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;
– promet nafte i naftnih derivata;
– primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
– bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
– uslužne delatnosti (sem navedenih).

Način finansiranja

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:
– žene – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
– mladi – u starosnoj dobi od 18-30 godina – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
– „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
– lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

RAS zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a, što predstavlja do 50% ukupne vrednosti projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Javni poziv traje do 20.06.2016. godine.

Izvor: www.privreda.gov.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: