Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije

Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u nastavku: Uredba), koja je objavljena u Službenom glasniku RS broj 32/22 od 10. marta 2022. godine.

Uredba je stupila na snagu i počela da se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 11. marta 2022. godine. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi stara Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Sastavni deo Uredbe je Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u nastavku: Program).

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno do 29. oktobra 2021. godine. Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10 i obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela PIB.

Postojeći obveznik fiskalizacije (onaj koji je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama) može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Novi obveznik fiskalizacije (onaj koji nije u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, a nije oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji) može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. marta 2022. godine i zaključno sa 5. aprilom 2022. godine, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu stare Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije i obveznici fiskalizacije koji će ostvariti pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po ovoj uredbi, gube pravo na finansijsku podršku ukoliko ne započnu da vrše promet na malo najkasnije do 1. oktobra 2022. godine, u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: