Produžen je rok za ažuriranje podataka u CROSO

Dana 23. decembra je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Najznačajnija izmena se odnosi na produženje roka za ažuriranje podataka u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja za podnosioce jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje do 31. decembra 2020. godine.

Naime, u skladu sa članom 47. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podnosioci jedinstvene prijave su dužni da izvrše ažuriranje podataka osiguranika o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija. Rok je prvobitno bio godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Izmenama je rok produžen na dve godine, što je 31. decembar 2020. godine.

Na Portalu za obveznike Centralnog registra je od 14.02.2019. godine omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom, te u skladu sa time u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: