Prodaja robe van poslovnog prostora

Prodaja robe zanatlije van poslovnih prostorija i popunjavanje evidencije prometa


Prema članu 37. Zakona o trgovini “Trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Evidencija iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno u trgovini van prodajnog objekta, na mestu koje se prijavi ministarstvu. Za trgovinu van prodajnog objekta, evidencija se vodi na nivou celokupnog prometa tog trgovca u trgovini van prodajnog objekta na tržištu Republike Srbije. Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu isprava iz člana 35. ovog zakona, kao i drugih isprava o prometu robe/usluga. Ministar bliže propisuje sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije iz stava 1. ovog člana.”

Ministarstvo je izdalo Pravilnik o evidenciji prometa, prema kome evidenciju treba da vode lica koja obavljaju trgovinu na malo, trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva, pružaju komisione usluge i vrše otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

U skladu sa Zakonom o trgovini kao i u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa, trgovci na malo van prodajnog objekta i zanatlije dužni su da vrše evidenciju prometa, nabavke i prodaje robe, kroz Knjigu evidencije prometa. Zanatlije koje sami proizvode robu treba da sastave kalkulaciju za robu i tako je evidentiraju u kolonu 4 KEP i kada je prodaju da je evidentiraju u kolonu 5 KEP.

Izvor: www.biljanatrifunovicifa.com, 06.12.2016.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: