Problemi paušalaca zbog kašnjenja u obračunu poreza

Skoro 220 hiljada preduzetnika koji porez plaćaju paušalno tzv. paušalci još nisu dobili obračun za prošlu godinu, piše RTS.

Kašnjenje nadležne institucije pravi probleme zanatlijama, arhitektama, poslastičarima, svima čiji godišnji prihod ne prelazi šest miliona dinara, jer oni porez moraju da plate.

“Oni ne mogu dobiti poresko uverenje da su izmirili poreske obaveze, samim tim ne mogu ostvariti neka prava koja imaju, pre svega prava iz zdravstvenog osiguranja, ne mogu da overe zdravstvene knjižice za sebe i članove svojih porodica, zatim ne mogu da apliciraju za dobijanje kredita, ne mogu da učestvuju u postupcima javnih nabavki”, kaže za RTS Vesna Nešić iz Saveza računovođa Srbije.

Novina je i što se sada neregistrovanim privrednim subjektom smatra i privrednik koji je upisan u osnovni registar Agencije za privredne registre, ali nije upisan u odgovarajući poseban registar, odnosno nema odgovarajuće licence ili dozvole.

Zašto? Poreska uprava ne odgovara.

Poznato je da su paušalci obavezni da porez plaćaju mesečno po starom do konačnog obračuna. Ako su platili manje, doplate. Ako su preplatili, to im je akontacija.

Problem je što rešenje ne stiže.

“Oni su uskraćeni time što su njihove pare zarobljene, ne mogu da ulože te pare u unapređenje svoje delatnosti ili za neke druge namene”, kaže Nešićeva.

Oni koji su posao pokrenuli prošle godine namučili su se da dobiju prvo rešenje bez kojeg ne znaju koliko porez treba da plate.

Očekuje se da će Vlada menjati akt koji uređuje paušalno oporezivanje. Prema važećem, osnovica je prosečna zarada isplaćena u prethodnoj godini. U obzir se uzima i mesto u kojem je radnja, broj zaposlenih, godine preduzetnika.

Od nove Uredbe očekuje se da sistem učini efikasnijim. Dok se ne usvoji, Poreska uprava bi morala da nastavi da dostavlja obračune po staroj.

Izvor: gdeinvestirati.com

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: