Privrednici imaju još dva meseca da se pripreme za punu primenu e-faktura

Rok za punu primenu e-faktura u privredi sve je bliži, ostalo je još samo dva meseca. Naime, od 1. januara 2023. godine privrednici će morati i da šalju i da primaju fakture preko sistema elektronskog fakturisanja (SEF).

Zakon o elektronskom fakturisanju primenjuje se od 1. maja na subjekte javnog i privatnog sektora. Privrednici koji posluju sa javnim sektorom od početka maja morali su da izdaju fakture kroz SEF, a od 1. jula i da ih primaju, ne samo od subjekata javnog sektora već i od privatnika koji odaberu da im fakture dostave kroz elektronski sistem. Od 1. januara sledeće godine izdavanje i čuvanje elektronskih faktura biće obavezno u svim transakcijama između subjekata privatnog sektora.

Poreski savetnik i član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije Aleksandar Vasić za naš portal kaže da je zakonom predviđena fazna primena od početka maja ove godine, što jeste dobar način za prilagođavanje novim obavezama. Ipak, on navodi da je bilo dosta problema koji su otklanjani u hodu.

Još uvek se Interno tehničko uputstvo i funkcionalnosti portala prilagođavaju uočenim problemima, što jeste jedan od najvećih nedostataka ovog sistema trenutno“, ističe Vasić u razgovoru za Biznis.rs.

Prednosti su, kaže on, brojne i biće potpuno vidljive kada se prevaziđu početne slabosti sistema i kada se korisnici u potpunosti prilagode.

“Radom preko ovog sistema biće obezbeđena brža komunikacija, veća pravna sigurnost, ali će biti obezbeđena i mogućnosti veće automatizacije u obradi podataka”, dodaje.

Na pitanje jesu li privrednici spremni da pređu na novi sistem elektronskog fakturisanja, Vasić odgovara da je prelazak na novi sistem rada uvek stresan za korisnike, ali da misli da su privrednici spremni za nove i savremene načine rada.

U uvođenju inovativnih rešenja privrednicima je potrebna pomoć države. U tom pogledu država mora bolje da promišlja pri donošenju propisa i da ima tolerantan odnos u početnom periodu“, napominje Vasić.

Dupla knjiženja i izdavanje računa samo neki od problema privrednika

I dok se rok za punu primenu e-faktura bliži, privrednici smatraju da je problema još uvek mnogo i da je zbog toga neophodno da se primena za privatni sektor odloži do 2024. godine, ocenjuje u razgovoru za Biznis.rs zastupnica udruženja “Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije” Milena Amon.

“Samo neki od problema su nefunkcionalan sistem, izloženost poslovnih podataka potencijalnim krađama i zloupotrebama, komplikovanje poslovanja umesto pojednostavljenja, nepovezani sistemi SEF-a i e-fiskalizacije, nelogičnost da se sistem elektronskih faktura nalazi u E-upravi umesto u Poreskoj upravi” napominje Amon i dodaje da postoji bezbroj problema sa kojima se privrednici suočavaju.

Jedan od njih je i samo izdavanje fiskalnog računa javnom sektoru koje podrazumeva čekanje izjave subjekta javnog sektora, storniranje fiskalnog računa i izdavanje elektronske fakture. Dakle, proces koji je podrazumevao jedan korak sad se radi u četiri, objašnjava naša sagovornica. Drugi problem su, kako kaže, dupla knjiženja – proknjižavanje e-fakture, a zatim kada faktura stigne i fizički poštom (što je neophodno kad je faktura i otpremnica koju ovlašćeno lice potpisuje na licu mesta pri prijemu robe).

“Bez potpisane fakture na licu mesta da je roba predata nemate validan dokaz u slučaju sudskog procesa. Sistem e-faktura podrazumeva čak 15 dana da se poslata faktura zaprimi. Ko će vam dati robu na odloženo ako nema odmah potpisanu fakturu/otpremnicu”, napominje Amon.

Prema njenim rečima, rok za prijem e-fakture u sistem od 15 dana takođe uvodi u pravnu nesigurnost jer privredni subjekt na izdatu fakturu plati PDV, a onda može da se desi da mu ista ne bude primljena u roku ili da bude osporena pa ide u minus.

U ponudama se navodi kao prednost angažovanja (neobaveznih) posrednika činjenica da logovanje elektronskim sertifikatom na SEF često ne funkcioniše. Nesmetano funkcionisanje sertifikata je apsolutni preduslov za punu primenu sistema“, smatra naša sagovornica.

Amon pozitivno ocenjuje to što posrednici nisu obavezni i što je sam sistem dostupan direktnim logovanjem bez dodatnih troškova. Ipak, ona ističe da će se zbog očiglednih manjkavosti mnogi opredeliti za korišćenje posrednika ili softvera, što će prouzrokovati dodatne troškove poslovanja, a samim tim i veću cenu krajnjih proizvoda i usluga.

“Očekivano je da oni koji ne budu mogli da se prilagode zbog previsokih troškova poslovanja i pravne nesigurnosti kojoj se izlažu odluče da pređu da rade neregistrovani, ’na crno’. Ima primera i onih koji su ispod limita za PDV, a nalaze se u sistemu PDV-a, da izlaze iz sistema zbog e-faktura”, dodaje ona.

Zbog svega navedenog privrednici ovog udruženja podržavaju zahtev Računovodstvene komore Srbije da se primena sistema u privatnom sektoru odloži za 2024. godinu i da se u međuvremenu sistemski reše navedeni problemi.

Mogu li privrednici da izdaju e-fakture bez dodatnih troškova?

Komentarišući način na koji privrednici mogu da izdaju e-fakture, poreski savetnik Aleksandar Vasić kaže da je sistem koncipiran tako da postoji više načina rada.

Samo jedan od načina je rad uz angažovanje informacionih posrednika, a njihovo angažovanje iziskuje konstantne troškove, mada obezbeđuje i dodatne pogodnosti. U ovom momentu mislim da neće biti potrebe da veliki broj korisnika radi na ovaj način“, ocenjuje on i dodaje da je već izvesno da su skoro svi proizvođači računovodstvenih softvera prilagodili programe i svojim korisnicima omogućili prilično komotan rad bez potrebe angažovanja informacionih posrednika.

Svako unapređenje poslovnih rešenja iziskuje angažovanje resursa, pa i troškove, ali je realno očekivati da će nov sistem rada suštinski smanjiti ukupne troškove poslovanja“, smatra Vasić.

Na pitanje šta je cilj prelaska na e-fakture, naš sagovornik kaže da država ima dva cilja koja treba da se ostvare uvođenje ovog sistema. To su kontrola trošenja javnih sredstava i bolja kontrola PDV-a.

“To je i razlog zašto sistem moraju da primenjuju subjekti javnog sektora, svi subjekti koji rade sa javnim sektorom, kao i svi obveznici PDV-a. Kada ceo sistem zaživi u punoj meri država će imati sve podatke o plaćanjima i naplatama koje vrši javni sektor”, navodi naš sagovornik.

Od početka pune primene ovog propisa sve što se odnosi na obračun PDV-a biće dostupno kroz sistem e-faktura, dodaje on.

“Poreskim organima biće omogućena bolja procena rizika i efikasnije ciljane kontrole samo rizičnih obveznika i transakcija, ali i značajno umanjena mogućnost nezakonite poreske evazije”, zaključuje Vasić.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: