Primljeno 34.753 prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu

Poreska uprava Republike Srbije je primila ukupno 34.753 prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak, imali su građani koji su u 2021. godini ostvarili dohodak veći od 3.268.224 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Poreske prijave se podnose u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 43% prijava.

Najviše prijava podneto je od fizičkih lica sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd – ukupno 22.978 prijava, zatim sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad – 7.010 prijava i teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac – 2.740 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 69% pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd (88 lica su domaći državljani, a 12 su strani državljani).

Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor, inženjer, ekonomista, pravnik, dok je 91% prijavljenih muškog pola.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 100 do oko 2.115 miliona dinara.

Tabelarni prikaz opština u kojima je podneto najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd Broj podnetih prijava u 2022. godini
Čukarica 1.960
Novi Beograd 5.935
Centar 5.574
Voždovac 2.478
Zemun 2.137
Zvezdara 2.431
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad
Novi Sad 4.041
Pančevo 496
Subotica 433
Sremska Mitrovica 339
Zrenjanin 464
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac
Čačak 460
Kragujevac 761
Jagodina 258
Kruševac 421
Užice 460
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš
Vranje 66
Zaječar 330
Leskovac 226
Niš 1.211
Pirot 96

Osim ovih podataka, Poreska uprava Republike Srbije neće objavljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: