Primena novog Zakona o inspekcijskom nadzoru

Tržišna inspekcija do sada je kontrolisala samo one koji su radili potpuno nelegalno. Od pre nekoliko dana oni mogu da pokucaju i na vrata onih koji su privremeno odjavili radnje, a u stvari i dalje rade u punom kapacitetu.

Na ovaj način tržišni inspektori su na osnovu informacija iz APR izlazili na teren kako bi se na licu mesta uverili da li određeni poslodavci zaista ne rade, kako su i prijavili.

Ovo je samo jedan detalj iz Zakona o inspekcijskom nadzoru koji je nedavno počeo da se primenjuje. U tržišnoj inspekciji u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ističu da je suština primena ključnih njegovih delova u funkciji privrede i građana.

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor, smatra da je dobro to što će, između ostalog, sve inspekcije raditi po ujednačenim parametrima. Zakon je svim inspekcijama dao mogućnost da se fokusiraju na najvažnije stvari sa aspekta rizika i akcionog plana.

“Bilo bi dobro kada bi sve inspekcije pokušale da pojasne pitanja koja se postavljaju kontrolisanim subjektima, dok će vreme pokazati koliko je sve što se traži i primenljivo”, kaže Stojanović.

“Videćemo da li će malom trgovcu biti sva jasno šta od njega tražimo. Efekti ovog zakona će se videti u delu koji se odnosi na suzbijanje nelegalne trgovine”, kaže ona.

Obavezna upotreba kontrolnih lista, nadzor po prethodno usvojenom planu i obavezan nalog za inspekcijski nadzor, novine su koje je predvideo Zakon o inspekcijskom nadzoru i pojedine inspekcije ih već uspešno sprovode, iako je ovaj propis u punoj primeni tek od 1. maja 2016. godine.

Kako nam je rečeno u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, za poljoprivrednu inspekciju novina je samo obavezan nalog, koji sadrži predmet i planirano trajanje nadzora, a zakon predstavlja samo bolji alat za rešavanje konkretne situacije.

“Krovni zakon po kojem postupa poljoprivredna inspekcija je Zakon o bezbednosti hrane i novine koje donosi Zakon o inspekcijskom nadzoru su samo uklopljene u dosadašnji rad inspektora”, kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

Kao primer oni navode lakšu kontrolu kod neregistrovanih subjekata koji se bave proizvodnjom.

“Novine koje Zakon o inspekcijskom nadzoru donosi su redovan, odnosno planiran nadzor koji podrazumeva obaveznu upotrebu kontrolnih lista”, kaže Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je i kreiralo ovaj propis.

“Privrednici će moći sami sebe da prekontrolišu i pravovremeno otklone nedostatke pomoću kontrolne liste koja se objavljuje na internet stranici inspekcija”, navodi on.

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave već je krenuo u nadzor s početkom pune primene zakona kako bi se utvrdilo stanje da li su sve inspekcije objavile svoje kontrolne liste.

“Novina je i to što sve inspekcije sprovode nadzore po prethodno usvojenom planu, koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti nadzora i na sistematično pripremljenoj proceni rizika”, kaže Ožegović.

“Plan nadzora je novina za mnoge inspekcije, ali ne za sve. Nadzor se, uglavnom do sada, zasnivao na “spoljnim impulsima”, tj. prijavama građana i privrede. Sada plan mora da sadrži učestalost i obuhvat nadzora po oblastima i svakom od stepena rizika, planirane mere preventivnog delovanja, aktivnosti za sprečavanje delovanja neregistrovanih subjekata, period vršenja nadzora itd”, Ožegović. On naglašava da je takođe bitna novina je i to što inspektori počinju nadzor sa nalogom.

Izvor: www.b92.net
Originalni naslov:
Inspektori kucaju i na odjavljene radnje

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: