Prijavite se za inovacione vaučere i Program transfera tehnologije

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku u ukupnom iznosu od 276.000.000 dinara za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.

Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara. Pojedinačnim inovacionim vaučerom se finansira do 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća. Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

Prijave za finansijsku podršku se podnose putem portala, a potrebna dokumentacija je dostupna na internet prezentaciji Fonda:

Za sva dodatna pitanja podnosioci prijave se mogu obratiti putem elektronske pošte: ivauceri@inovacionifond.rs ili ttprogram@inovacionifond.rs.

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: