Prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje

Shodno izmenama i dopunama Zakona o radu, počev od 25. decembra 2017. godine, poslodavcima je omogućeno da, putem portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podnesu prijavu na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je poslodavce da od 25. decembra 2017. godine neće moći da retroaktivno podnose prijave na obavezno socijalno osiguranje, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad.

U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu na obavezno socijalno osiguranje u zakonom propisanom roku – pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika uz prilaganje odgovarajućih dokaza. Ukoliko budu ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika, Fond će izvršiti prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: