Preporuka za korisnike usluga APR-a u toku trajanja pandemije Covid-19

Povodom proglašenja pandemije Covid-19, preporučujemo korisnicima da prijave za registraciju i ostale zahteve šalјu poštom, na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Korisnike koji moraju lično da dođu u APR upozoravamo da smo, shodno Odluci o uvođenju vanrednog stanja Vlade Republike Srbije, primenili mere za sprečavanje širenja zaraze i ograničili broj građana koji u istom trenutku mogu biti prisutni u šalter sali Agencije, kao i da smo, do dalјnjeg, ukinuli pravnu pomoć u kancelarijama Agencije.

Pomenute mere, Agencija je primenila sa cilјem smanjenja zdravstvenog rizika kako za korisnike, tako i za zaposlene u Agenciji, s obzirom da kroz šalter salu dnevno prođe i po više stotina građana, koji obavlјaju različite administrativne poslove u Agenciji.

Iz navedenih razloga, Agencija, još jednom, preporučuje građanima da komuniciraju sa APR-om putem pošte, imajući u vidu da sa datumom prijema zahteva u sedištu Agencije u Beogradu počinju da teku rokovi za odlučivanje registratora po registracionim prijavama i zahtevima pravnih lica i preduzetnika.

Pitanja u vezi procedura registracije i kretanju predmeta koji su primlјeni u Agenciji, kao i pitanja koja su korisnici do sada postavlјali lično u kancelarijama za pravnu pomoć, mogu se slati na adrese za prijem elektronske pošte, koje su objavlјene na stranici Kontakti.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: