Preduzetnici APR-u podnose prijavu/odjavu dostavljanja FI za 2016.

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 4. novembra 2016. godine, sledeću vest:

Preduzetnici – prijava i odjava iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Agencija za privredne registre (APR) je 4. novembra 2016. godine, omogućila da se svi preduzetnici, koji su od 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, mogu prijaviti za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre. Takođe, svi preduzetnici koji su u toku 2016. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo mogu se odjaviti iz evidencije obveznika. Prijava/odjava preduzetnika se može izvršiti putem linka Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika.

Prijava, odnosno odjava preduzetnika vrši se putem Posebnog informacionog sistema (PIS FI). Kako bi prijava/odjava bila moguća, nephodno je da korisnik prethodno otvori korisnički nalog, ukoliko već isti nema u PIS FI sistemu.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr), već će to moći učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.


Pravni osnov:

Prema članu 1. stav 2. Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre, najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja. Preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da o tome obavesti Agenciju u roku od 60 dana.

Dakle, kao i prethodnih godina, preduzetnici imaju obavezu obaveštavanja Agencije o tome da su poslovne knjige za 2016. godinu vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva, što znači da su obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa propisima iz oblasti računovodstva. Iako je propisano da obaveštenje treba dostaviti u pisanoj formi, Agencija je omogućila dostavljanje ovog obaveštenja unosom odgovarajućih podataka direktno na sajtu Agencije, preko ovog linka.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: