Preduzetnice imaju na raspolaganju 16,5 mlrd RSD

Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović pozvala je žene da koriste sredstva namenjena razvoju preduzetništva od 16,5 milijardi dinara iz budžeta.

Takođe ih je pozvala da apliciraju za program Evropske banke za obnovu i razvoj, vredan ukupno 20 miliona evra.

Mihajlović je rekla da u Srbiji ima svega 30 odsto preduzetnica od ukupnog broja preduzetnika, dok ih je u zemaljama Zapadnog Balkana ili EU između 40 i 45 odsto.

“Moramo još da radimo da bi žene krenule u proces preduzetništva”, poručila je Mihajlović, koja je predsednik vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Ona je kazala da vlada pokušava da im napravi ambijent za pokretanje biznisa i da je obezbedila 16,5 milijardi dinara za podršku preduzetništvu.

Od tog novca, prema njenim rečima, deo je namenjen preduzetnicama koje žele da pokrenu biznis i onima koje već rade, ali im je potrebna podrška.

Mihajlović je podsetila da je EBRD pokrenuo program podrške razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji pod nazivom „Žene u biznisu“, u saradnji sa bankom Inteza.

Za realizaciju programa EBRD je obezbedila kreditnu liniju od pet miliona evra, čija sredstva banka Inteza plasira u vidu povoljnih kredita malim i srednjim preduzećima kojima upravljaju žene.

Za kredite mogu aplicirati preduzeća i preduzetničke radnje kojima rukovode žene, a posluju najmanje 15 meseci.

Sredstva se odobravaju za finansiranje obrtnih sredstava i investicija sa fiksnom kamatnom stopom od 5,5 odsto na godišnjem nivou i u maksimalnom iznosu do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Zajmovi za obrtna sredstva plasiraju se sa maksimalnim periodom otplate do 36 meseci uz grejs period do šest meseci koji je uračunat u period otplate, dok pozajmice za investicije imaju rok otplate od 37 do 60 meseci i grejs period do 12 meseci koji je uključen u period na koji se kredit odobrava.

Za kredite sa rokom otplate do 36 meseci i iznosom do 25.000 evra potrebna su samo minimalna sredstva obezbeđenja u vidu menica.

Kroz program “Žene u biznisu” EBRD planira da kreditnim linijama u ukupnoj vrednosti od 20 miliona evra podrži žensko preduzetništvo u zemljama Zapadnog Balkana.

Vlada Švedske je obezbedila 3,6 miliona evra kako bi pomogla lokalnim bankama u razvoju finansijskih proizvoda koji prate potrebe ženskog preduzetništva, ali i obezbedila preduzećima kojima upravljaju žene znanje koje im je potrebno za razvoj i unapređenje poslovanja, dok je Luksemburg izdvojio sredstva u iznosu od 1,5 miliona evra.

Izvor: www.b92.net

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: