Preduslov za registraciju knjigovodstvenih agencija i društava za reviziju

Prilikom osnivanja privrednog subjekta sa pretežnom šifrom delatnosti 69.20 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje), neophodno je priložiti potvrdu o neosuđivanosti člana društva i organa upravljanja, kao prethodni uslov za registraciju.

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018) propisano je da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo propisano zakonom kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela.

Isto tako, preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Slične izmene definisao je i Zakon o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018).

Već registrovana privredna društva i preduzetnici sa šifrom delatnosti 69.20 nisu u obavezi da APR-u, naknadno, dostave pomenutu potvrdu.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: