Predaja M4 obrasca za 2018. godinu

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su objavljene u „Službenom glasniku RS“, broj 73/2018, počev od 1. januara 2019. godine prestaje obaveza poslodavaca da na propisanim obrascima dostavljaju podatke za matičnu evidenciju.

Navedenim izmenama, poslodavci od 1. januara neće podnositi sledeće obrasce: M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP, M-6, M-8, M-UN, ROD-1 i druge slične obrasce (ukupno njih 16).

Podaci će se u matičnu evidenciju unositi u elektronskoj formi na osnovu podataka dobijenih iz Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i drugih nadležnih institucija. Obaveza PIO fonda je da prikupi, evidentira i ažurira podatake u matičnim evidencijama do kraj februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Takođe, jedna od obaveza je da Fond u roku od 10 godina od stupanja na snagu navedenih izmena prikupi sve nedostajuće podatke iz ranijih godina, izvrši proveru unetih podataka o periodima i stažu osiguranja, osnovicama doprinosa i slično.

Članom 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da Fond po službenoj dužnosti, na osnovu službenih evidencija sačini prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja (M-4 obrazac) za period do 31. decembra 2018. godine, ukoliko ih poslodavac nije dostavio.

Iz navedenog proizilazi da poslodavci treba da podnesu M-4 obrazac za 2018. godinu.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: