Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke frižidera i druge kuhinjske opreme

Privredni subjekti često imaju dilemu da li u slučaju nabavke frižidera, mašine za pranje sudova, mikrotalasne za službene prostorije mogu da koriste odbitni PDV ili ne.

Pravo na odbitak prethodnog poreza definisano je članom 28. Zakona o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 84/04, 86/04, 61/05…30/18, u daljem tekstu: Zakon). Navedenom odredbom, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga, uključujući i opremu i objekte za vršenje delatnosti, ukoliko ta dobra koristi ili će koristiti za promet koji je oporeziv PDV-om, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili promet koji je izvršen u inostranstvu, a za koji bi poreski obveznik imao pravo odbitka da je izvršen u zemlji.

Međutim, pored člana 28, ne treba zanemariti ni član 29. stav 1. tačka 3 Zakona prema kojem obveznik nema pravo odbitka prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i piće zaposlenih.

Ukoliko obveznik PDV frižider, mašinu za sudove ili mikrotalasnu nabavlja za potrebe čuvanja ili pripremanja hrane i pića zaposlenih (ili u slučaju da ih zaposleni koriste), obveznik nema pravo odbitka PDV-a.

Izuzetno, ukoliko obveznik pomenutu opremu nabavlja za potrebe restorana ili kuhinje gde se priprema i služi piće i hrana zaposlenima i drugim licima uz naknadu ili ih nabavlja u svrhu obavljanja delatnosti (npr. nabavka frižidera radi čuvanja uzoraka proizvoda, čuvanje dobara koja se koriste za obavljanje delatnosti ali se moraju čuvati na niskim temperaturama), obveznik prilikom kupovine ima pravo odbitka PDV.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: