Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju

Ponekad se javljaju dileme prilikom određivanja da li se neki izdatak smatra reprezentacijom, što je važno kako bi se utvrdilo da li obveznik po osnovu neke nabavke ima pravo na odbitak prethodnog poreza ili ne.

Zakon jasno propisuje da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju.

Šta se smatra izdacima za reprezentaciju?

Član 29. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisuje da se izdacima za reprezentaciju smatraju izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Dakle, da bi se neki izdatak smatrao reprezentacijom potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su učinjeni u korist poslovnih partnera;
  • da za njih ne postoji pravna obaveza;
  • da se izdatak ne smatra poklonom manje vrednosti.

Ukoliko za neki izdatak učinjen u korist poslovnog partnera postoji pravna obaveza on se ne smatra reprezentacijom i obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

U mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-01201/2016-04 od 20.12.2016. godine navodi se sledeće:

left-quote

Obvеznik PDV koji snima film, pri čеmu ćе prеdmеtni film po završеnom snimanju biti otprеmljеn u inostranstvo, ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu … za promеt usluga hotеlskog smеštaja lica angažovanih na snimanju filma (glumci, producеnti, rеditеlji…) odbijе kao prеthodni porеz, ako posеdujе račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV, a pod prеtpostavkom da postoji pravna obavеza obvеznika PDV da licima angažovanim na snimanju filma obеzbеdi smеštaj. Mеđutim, ako sе obvеznik PDV koji snima film nijе obavеzao da ćе licima angažovanim na snimanju filma obеzbеdi smеštaj, u tom slučaju izdaci za smеštaj smatraju sе izdacima za rеprеzеntaciju obvеznika PDV u skladu sa članom 29. stav 1. tačka 2) i stav 3. Zakona o PDV, po osnovu kojih obvеznik PDV nеma pravo na odbitak prеthodnog porеza.

right-quote

Pored navedenog primera iz citiranog mišljenja, dobar primer je i kada obveznik PDV (u daljem tekstu obveznik) obezbedi smeštaj i prevoz za fizičko lice upućeno na službeni put u mesto sedišta obveznika, po nalogu svog poslodavca, a poslovnog partnera obveznika, u vezi realizacije ugovora o poslovnoj saradnji. Obveznik za navedene izdatke dobija račune za hotelski smeštaj i prevoz sa iskazanim PDV. Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza pod uslovom da postoji pravna obaveza za učinjene izdatke, odnosno da je ugovorom između obveznika i njegovog poslovnog partnera predviđeno da je pravno lice obveznik dužno da nadoknadi pomenute troškove smeštaja i prevoza.

Pokloni manje vrednosti

Članom 29. stav 3. Zakona su iz izdataka za reprezentaciju izuzeti pokloni manje vrednosti.

Poklonom manje vrednosti smatra se dobro:

  • pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV;
  • koje se ne smatra reklamnim materijalom;
  • koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i dr.), a da za to ne postoji pravna obaveza.

Prema tome, prilikom nabavke dobara čija je pojedinačna vrednost manja od 2.000 dinara, a koja se povremeno daju različitim licima bez postojanja pravne obaveze, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Zaključak je da se svi izdaci, osim poklona manje vrednosti, učinjeni u korist poslovnih partnera, a da za to ne postoji pravna obaveza, smatraju reprezentacijom i obveznik po osnovu njih nema pravo na odbitak prethodnog poreza.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: