Pravilnik o "kamatama van dohvata ruke" za 2021. godinu

U “Službenom glasniku RS“, broj 24/2021 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” definišu se kamatne stope koje se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope za 2021. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 0,67% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,79% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,83% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,94% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 2,56% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

Za druga privredna društva:

 • 3,69% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,32% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,83% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,86% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 1,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,01% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: