Pravilnik o "kamatama van dohvata ruke" 2020. godinu

U Službenom glasniku RS, broj 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2020. godinu. Pravilnik stupa na snagu 14. marta 2020. godine.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ definišu se kamatne stope koje se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope za 2020. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 2,71% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

Za druga privredna društva:

 • 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,55% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: