PPP-PD za zaradu sa olakšicom koja važi od 01.10.2018.

Poreska uprava je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ broj 113/17), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“ broj 113/17) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ( „Službeni glasnik RS“ broj 20/18), omogućila tehničku podršku za podnošenje i administraciju pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku sa novom šifrom vrste prihoda OVP OL B 101 22 0.

Obaveštenje Poreske uprave o korišćenju nove šifre možete pogledati ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: