PPDG-3R za kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine predaje se u papirnom obliku

Obaveštavamo poreske obveznike da je 03.07.2021. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju, objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 67/21, od 02.07.2021. godine.

Ovim aktom, obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke, usklađen je sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01,…,44/21) koje se odnose na utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak, odnosno gubitak kod prenosa digitalne imovine.

U skladu sa navedenim, poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, u obavezi su da poresku prijavu PPDG-3R podnose u papirnom obliku, isključivo na novom obrascu poreske prijave do implementacije softverske podrške.

Takođe, poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak kod svih ostalih prenosa prava i udela i žele da poresku prijavu PPDG-3R podnesu u papirnom obliku, istu podnose isključivo na novom obrascu, a ukoliko poresku prijavu podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave, prijavu podnose kao i do sada.

Izvor: Poreska uprava

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: