Poziv frilensera da se počne sa izradom Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Udruženje radnika na internetu pozvalo je Vladu Republike Srbije da formira radnu grupu za izradu nacrta Zakona o fleksibilnim oblicima rada. Predstavnici Vlade i Ministarstva finansija su najavili donošenje novog Zakona koji bi trebalo da počne sa primenom od 1. januara 2022. godine.

Kako radna grupa još uvek nije formirana, a do kraja godine je ostalo tek nešto više od tri meseca, Udruženje zahteva od Vlade da hitno oformi radnu grupu i u saradnji sa predstavnicima frilensera i ostalim članovima radne grupe donese odgovarajući zakon i poreski model koji će frilenserima omogućiti da nastave da rade i izdržavanju sebe i svoje porodice.

Podsećamo da su pregovori između Vlade Republike Srbije i Udruženja radnika na internetu, koji su okončani 21. aprila, rezultirali usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su stupili na snagu 7. maja ove godine.

Izvor: Udruženje radnika na internetu

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: