Potvrde o rezidentnosti Rumunije izdaju se u elektronskom formatu

Od nadležnih organa Rumunije (u elektronskoj komunikaciji nadležnih eksperata) dobijeno je zvanično obaveštenje da se u toj zemlji potvrde o rezidentnosti (za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), pored papirnog, izdaju i u elektronskom formatu.

Elektronsku potvrdu o porezu plaćenom u Rumuniji, na zahtev, mogu dobiti i nerezidenti Rumunije, u konkretnom slučaju, rezidenti Republike Srbije – za oporezivi prihod ostvaren u Rumuniji.

O navedenom je obaveštena i Poreska uprava.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: