Potpisan Protokol o saradnji između APR-a i RATEL-a

Beograd, 2. februar 2018. godine – Direktor Agencije za privredne registre (APR) Zvonko Obradović i direktor Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) dr Vladica Tintor potpisali su danas protokol o saradnji radi efikasnije razmene podataka.

Protokolom o saradnji predviđena je elektronska razmena podataka koja je omogućena povezivanjem, putem veb servisa, informacionih sistema ove dve institucije, uz korišćenje svih mogućnosti u oblasti informacionih i telekomunikacionih tehnologija.

Na osnovu ove saradnje biće automatizovani poslovi koje RATEL obavlja u sprovođenju svojih nadležnosti što će olakšati saradnju sa operatorima javnih komunikacionih mreža i usluga, u smislu ispunjenja međusobnih obaveza. Saradnja između RATEL-a i APR-a, definisana protokolom, obuhvata korišćenje podataka iz registara koje vodi APR, kao i podataka iz informacionog sistema RATEL-a koji mogu biti potrebni APR-u radi obavljanja poslova iz njegove nadležnosti.

Posebnim sporazumom definisani su tehničko-tehnološki uslovi za preuzimanje podataka putem APR-ovog veb servisa za praćenje i preuzimanje podataka o registrovanim pravnim licima i preduzetnicima, uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Veb servis Agencije za privredne registre se već pet godina uspešno koristi od strane mnogih državnih organa i institucija, a saradnja sa RATEL-om predstavlja još jedan doprinos digitalizaciji celokupne državne uprave.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: