Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Na stranici obrasci postavljen je novi PPDG-1R obrazac.

Poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike (PPDG-1R) podnosi se elektronski na portalu Poreske uprave.

Članovi URIPS-a ovaj obrazac mogu preuzeti u delu sajta koji je namenjen članovima URIPS-a.

Comments