Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Na stranici Obrasci postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je rok za predaju ove poreske prijave 15. maj i da se predaje isključivo elektronski.

Comments