Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno

Obaveštavamo članove “URIPS”-a da smo na stranici Obrasci postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, broj 28 od 20. marta 2015. godine).

Ovaj obrazac će biti u upotrebi samo desetak dana. Od 1. aprila ova poreska prijava će se moći podnositi samo elektronskim putem. Krajnji rok je 15. maj.

Comments