Posebni informacioni sistem Agencije za privredne registre dostupan korisnicima od 01.02.2016. godine

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 1. februara 2016. godine, sledeću vest:

Posebni informacioni sistem Agencije za privredne registre dostupan korisnicima od 01.02.2016. godine

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2015. godinu.

Podsećamo da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2015. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema Agencija je obezbedila Tehničko uputstvo za primenu tog sistema, kao i Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom. Za rešavanje spornih pitanja u vezi primene posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Pored toga, Agencija je korisnicima obezbedila uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i o obrascima na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

U slučaju da uvidom u pomenutu evidenciju obveznik, eventualno, utvrdi da podaci nisu ažurni, potrebno je da uputi reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Detaljna uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2015. godinu korisnicima su dostupna putem linka Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: