Poseban informacioni sistem Registra finansijskih izveštaja ponovo u funkciji

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 30. aprila 2015. godine, sledeću vest:

Poseban informacioni sistem Registra finansijskih izveštaja ponovo u funkciji

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 30. aprila 2015. godine, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Pristup sistemu obezbeđen je za sve kategorije pravnih lica i preduzetnika u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Podsećamo obveznike da je propisani rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, 30. jun 2015. godine.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom vrši se sastavljanje i dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Takođe, u sistemu je omogućeno i sastavljanje izveštaja bez elektronskog potpisa (u hibridnom obliku), što podrazumeva i dostavljanje, putem pošte, prepisa referentne stranice koja je potpisana svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika.

Pored toga, od danas, obveznici kod kojih je u toku 2015. godine došlo do statusne promene, ili otvaranja odnosno zaključenja stečajnog postupka, ili pokretanja odnosno zaključenja (okončanja) postupka likvidacije, kao i brisanja iz nadležnog statusnog registra ogranaka stranog pravnog lica i preduzetnika, mogu pristupati sistemu radi izrade i dostavljanja vanrednih finansijskih izveštaja. Napominjemo, da se vanredni finansijski izveštaji dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za mikro pravna lica koja sastavljaju i dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje samo u papirnom obliku, Agencija je, u okviru Pretrage evidencije obveznika, omogućila pristup odgovarajućem setu obrazaca koji čine ovaj izveštaj.

Više informacija o načinu dostavljanja izveštaja objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji – Sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014.

Istovremeno obaveštavamo korisnike, da od danas više ne postoji mogućnost pristupanja sistemu radi izrade izveštaja za statističke potrebe, odnosno istovremene izrade izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, za koje je rok da se dostave Agenciji, bio 31. mart 2015. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: