Poresko oslobođenje za primljeni avans za izvoz dobara

Prema Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza koji je važio do 30. juna, ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog izvoza dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje:

  • ugovor> kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i
  • račun> o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

U novom Pravilniku o porezu na dodatu vrednost koji se primenjuje od 1. jula, izbačena je odredba o obavezi posedovanja ugovora kojim se predviđa avansno plaćanje.

Prema navedenom, od 1. jula obveznik koji naplati naknadu pre izvršenog izvoza dobara, neće imati obavezu da poseduje ugovor kojim se predviđa plaćanje pre izvršenog izvoza dobara, već je dovoljno da samo poseduje avansni račun izdat u skladu sa Zakonom.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: